Inicijativa za Požegu

Početak Inicijative za Požegu jeste februar 2018. godine, kada je požeška javnost izrazila bunt protiv pokušaja opštinske vlasti da otkupi nelegalnu, napuštenu i nedovršenu kuću, inače u suvlasništvu supruga predsednice skupštine opštine, za ogromnu svotu novca.  Tada je nastala neformalna grupa Protesti u Požegi, koja je organizovala niz uspešnih protesta, a 9. maja 2018. godine, ona postaje formalna organizacija – Inicijativa za Požegu. U međuvremenu, fokus organizacije se, pored protesta, proširio na širiok spektar lokalnih tema i institucionalnih i vaninstitucionalnih aktivnosti, uključujući kontrolu lokalne vlasti i javnih ustanova, informisanje i uključivanje građana u lokalni javni prostor, zaštitu prava ugroženih sugrađana i drugo.

Krajnji cilj Inicijative za Požegu je korenita promena političke kulture na lokalu – ukidanje koruptivnih i klijentelističkih praksi, te uspostavljanje participativne kulture, kojom će građani moći da aktivno učestvuju u donošenju odluka i vrše efektivnu kontrolu nad izabranim predsatvnicima.

A. Smiljanića 2, 31210 Požega
+381(0)61 621 79 53
info@inicijativa.rs
www.inicijativa.rs

Društvene mreže