Datum: 11.09.2019

U novu fazu razvoja Građanskog fronta bez četiri organizacije

Građanski front se zahvaljuje na saradnji i zajedničkom radu organizacijama Samo lokalno iz Bečeja, Lokalnoj alternativi iz Vrbasa, Jasno i glasno iz Požarevca i Samo jako iz Mladenovaca koje više nisu članice asocijacije. Uprkos tome što se naše strategije političkog delovanja razlikuju, verujemo da delimo zajedničku viziju slobodne, demokratske Srbije u kojoj se poštuju ljudska, politička i socio-ekonomska prava građana, i s toga ostajemo otvoreni za saradnju po konkretnim pitanjima.

Građanski front nastavlja sa izgradnjom unutrašnje strukture koja treba da omogući snažnu nacionalnu organizaciju, kojom će se, sa jedne strane, očuvati autonomija lokalnih pokreta i gajiti njihove specifičnosti zbog kojih i jesu prepoznatljivi i autentični u svojim gradovima, a sa druge strane, ponuditi zajednički programski okvir i efikasan model političkog delovanja. Nemamo sumnje da su ideje solidarnosti, jednakosti, socijalne sigurnosti i tolerancije ono što treba da nas okupi u Frontu za smenu autoritarne vlasti, za demokratizaciju društva, za očuvanje javnih i prirodnih dobara, i pre svega u borbi protiv vladajuće politike siromaštva. Detaljnije o oblastima delovanja Asocijacije možete naći u „Platformi Građanskog fronta“, na linku ili u prilogu.

U novu fazu rada Građanski front ulazi i sa željom da proširi svoje članstvo kroz prisustvo u više gradova i u skladu sa time u planu su tribine u Kragujevcu i Novom Sadu i drugim gradovima.

Građanski front