Datum: 20.02.2020

Svetski dan socijalne pravde

Danas, 20. februara obeležava se Svetski dan socijalne pravde koji je prepoznajući potrebu društva za stvaranjem jednakih šansi i značaj borbe protiv siromaštva, pre 13 godina ustanovila Generalna Skupština UN. Ovaj dan ima za cilj da podstakne ljude da vide kako socijalna pravda utiče na iskorenjivanje siromaštva, povećava zaposlenost i ostvaruje društvenu integraciju. U svetu! A kod nas, poražavajuća statistika i demagogija. Svetski dan socijalne pravde čestitaće nam ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević. Ako se seti. Neiskrene čestitke preneće režimski mediji i tu se priča završava…

U saopštenju zaštitnika građana se navodi da u Srbiji, prema poslednjim dostupnim istraživanjima oko POLA MILIONA ljudi, odnosno 7% stanovništva ne može da zadovolji osnovne egzistencijalne potrebe. Riziku od siromaštva izložen je još veći broj građana. Prema anketama pojedinih NVO ispitanici su gotovo jednoglasni u oceni da socijalne razlike nikada nisu bile izraženije nego sada. Za to stanje krive upravo političare.

Situacija u državi reflektuje se, a neretko je i posebno izražena u manjim sredinama. Budžetska sredstva namenjena najugroženijima iz godine u godinu sve su manja, a broj onih kojima su neophodna sve veći.

U situaciji kada se ukidaju sredstva za mnoge usluge za decu, mlade i stare, kada se smanjuju prava iz socijalne i zdravstvene zaštite, kada je budžetom predviđeno sve manje novca za najsiromašnije, Građanski front ukazuje na odsustvo i nemar države, kao i na to da u budućnosti, bez podrške i saradnje svih članova zajednice, neće biti moguće govoriti o društvu koje se temelji na solidarnosti, pravednosti i jednakim mogućnostima.

Građanski front – Lokalni front Kraljevo, Kritična masa Kula, Inicijativa za Požegu, Bez straha Apatin, Lokalni front Valjevo, Udruženi pokret slobodnih stanara Niš, Građanski front Vlasotince, Ne davimo Beograd