Datum: 13.07.2020

Savet za građane u slučaju hapšenja

Prethodnih dana smo bili svedoci neviđene brutalnosti policije u obračunu sa demonstrantima i očigledne upotrebe prekomerne i nezakonite sile od strane policije. Međutim, u javnosti je manja pažnja poklonjena nezakonitom postupanju policije, ali i prekršajnih sudova, nakon lišenja slobode lica koja su se zatekla na mestima na kojima su se demonstracije održavale ili u blizini tih mesta. Zbog činjenice da povreda prava na odbranu učinjena tom prilikom može imati ozbiljne posledice na ishod postupka, pravni tim Građanskog fronta ovom prilikom ukazuje građanima na to koja prava imaju prilikom lišenja slobode, uz savet da u slučaju hapšenja insistirate na ostvarivanju tih prava, te da ih se ni u kom slučaju ne odričete:

1. Odmah nakon hapšenja policijski službenici su dužni da Vas obaveste o razlozima hapšenja.
Imate pravo da zahtevate od policijskog službenika da Vas obaveste o razlogu hapšenja, naročito ukoliko niste učinili bilo koje kažnjivo delo, npr. slučajni ste prolaznik, učesnik protesta koji nije činio bilo kakve izgrede…

2. Imate pravo da zahtevate da bez odlaganja o hapšenju bude obavešten neko od članova vaše porodice ili drugo vama blisko lice.
Dakle, imate pravo da tražite da telefonom o hapšenju obavestite nekoga od Vaših srodnika ili blisko lice i to pravo vam niko ne može uskratiti!

3. Nakon hapšenja ne možete biti zadržani duže od 4 časa! Nakon toga se mora doneti rešenje o zadržavanju (u krivičnom postupku) ili naredba o zadržavanju (u prekršajnom postupku).
Rešenje, odnosno naredba o zadržavanju vam moraju biti lično uručeni i vi je potpisujete, a imate pravo da o zadržavanju obavestite bez odlaganja lice po vašem izboru, uključujući i advokata. Kada potpisujete odluku o zadržavanju obratite pažnju na to koje vreme je navedeno kao vreme lišenja slobode.

U krivičnom postupku zadržavanje može trajati najduže 48 časova, u kom roku vas moraju izvesti pred nadležnog javnog tužioca radi saslušanja. U slučaju donošenja rešenja o zadržavanju, dužni su da vam obezbede branioca po službenoj dužnosti. Nakon isteka 48 sati od išenja slobode, ukoliko se ne donese rešenje o pritvoru, dužni su da vas puste na slobodu.

U prekršajnom postupku zadržavanje ne može trajati duže od 24 časa, po proteku tog roka su dužni da vas puste na slobodu. U tom roku će vas najverovatnije izvesti pred sudiju za prekršaje.

4. Imate pravo da se branite uz pomoć advokata.
Isto kao u slučaju obaveštavanja članova porodice, imate pravo da pozovete advokata koji će vam pružiti pravnu pomoć. Ukoliko ne poznajete nekog advokata, zamolite članove porodice da vam obezbede advokata.

5. Prilikom saslušanja niste dužni da bilo šta izjavite, možete se braniti ćutanjem, možete uskrati odgovor na pojedino pitanje, slobodno iznetio svoju odbranu, priznati ili izjaviti da ne priznajete izvršenje dela koje vam se stavlja na teret.
Ukoliko sadržina iskaza unetog na zapisnik ne odgovara onome što ste rekli, nemojte potpisivati zapisnik. Naročito obratite pažnju da li je sadžina zapisnika unapred pripremljena. U tom slučaju su na zapisnik dužni staviti razloge vašeg odbijanja da zapisnik potpišete.

6. Ukoliko ste izabrali da se branite uz pomoć advokata, ne možete biti saslušani bez njegovog prisustva.
U slučaju da organ postupka insistira da budete saslušani bez prisustva advokata, odbijte da učestvujete u takvom postupku, odnosno, odbijte da date iskaz dok vam se ne obezbedi prisustvo branioca. Insisitirajte na tome da vam se prisustvo branioca obezbedi. Ukoliko organ postupka i pored toga sačini zapisnik o saslušanju odbijte da potpišete taj zapisnik.

7. Imate pravo da pre prvog saslušanja obavite poverljiv razgovor sa advokatom.
Ukoliko obezbedite prisustvo advokata, pre saslušanja vi i advokat imate pravo da pročitate krivičnu prijavu ili zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, a onda i obavite poveriljiv razgovor. Tek nakon toga vas mogu saslušati. Obratite pažnju da li sadržina zapisnika odgovara onome što ste izjavili, odnosno da sadržina zapisnika ne bude unapred pripremljena.

8. Pre prvog saslušanja su dužni da vam pročitaju prava koja imate kao okrivljeni i kao uhapšeno lice.
Ne dozvolite da u zapisnik unesu da su vas obavestili o tim pravima ukoliko to nisu učinili. Čest je slučaj da vam ne saopšte koja prava imate, da ne znate da imate prava na odbranu, što kasnije može stvoriti problem prilikom izjavljivanja žalbe, ukoliko ste potpisali zapisnik na kome stoji da ste poučeni o svojim pravima. Takav zapisnik o saslušanju ne potpisujte!

9. Pre saslušanja imate pravo da pročitate krivičnu prijavu (ukoliko vas gone za krivično delo) odnosno zahtev za pokretanje prekršajnog postupka (ukoliko vas gone za prekršaj). Imate pravo i da izvršite uvid uz dokaze priložene uz ove akte.

10. Imate pravo da vam se osigura dovoljno vremena i mogućnosti za pripremanje odbrane i da vam se omogući prikupljanje dokaza u svoju odbranu.

11. Imate pravo da se izjasnite o svim činjenicama i dokazima koji vas terete i da iznosite činjenice i dokaze u svoju korist, da ispitujete svedoke optužbe i zahtevate da se, pod istim uslovima kao svedoci optužbe, u vašem prisustvu ispitaju svedoci odbrane
Ovde možete predlagati da se saslušaju svedoci, možete tražiti suočenje sa svedocima optužbe, odnosno službenicima policije, možete tražiti da se pregledaju sigurnosne kamere, možete dostaviti vaše snimke i fotografije…

12. Ukoliko ste pretrpeli povrede, imate pravo da vas bez odlaganja pregleda lekar koga sami odaberete ili lekar koga odredi javni tužilac ili sud.
Ukoliko obezbedite odbranu od strane advokata, odmah ga obavestite o tome kakve ste povrede pretrpeli i na koji način, kako bi blagovremeno zahtevali lekarski pregled. Isto zahtevajte i ukoliko se branite sami. Ukoliko vam policija to ne omogući, zahtevajte od prekršajnog sudije pred koga vas izvedu ili od javnog tužioca, ukoliko vas budu krivično gonili.

13. Ne odričite se prava žalbe na sudsku odluku!
U slučaju da vam prekršajni sud u hitnom postuoku izrekne kaznu nemojte se na zapisnik odricati prava na žalbu.


U slučaju da ste pretrpeli bilo kakve povrede, obavezno se javite lekaru i pribavite lekarski izveštaj o povredama.

Upamtite da su ovo prava koja vam niko ne može ni pod kojim uslovima uskratiti, zahtevajte njihovo bezuslovno poštovanje i ne dozvolite da vam ih bilo ko uskrati. U slučaju bilo kakve povrede nekog od navedenih prava, obratite se advokatu.

Građanski front