Datum: 01.10.2019

Borba za zaustavljanje MHE u Kraljevu

Građanski front podržava napore Lokalnog fronta da na teritoriji grada Kraljeva zvanično spreči izgradnju malih hidroelektrana.

U saradnji sa inicijativom „Sačuvajmo planinske reke Kraljeva“, odbornička grupa Lokalnog fronta sačinila je predlog ODLUKE O MORATORIJUMU NA IZGRADNjU MALIH HIDROELEKTRANA NA TERITORIJI GRADA KRALjEVA i zahteva da se predlog odluke uvrsti u dnevni red narednog zasedanja Skupštine grada Kraljeva koja će biti održana u petak 4.10.2019. godine.

U mnogim rečnim tokovima u Srbiji voda kao izvor i uslov života je ugrožena. Time je i sam život naših građana i građanski doveden u pitanje. Izgradnja malih hidroelektrana (MHE) uzrokovala je isušivanje korita i prelivanje prirodnih vodnih tokova u betonske cevi, kako bi, iscrpljivanjem javnog dobra, došlo do slivanja javnog novca kroz subvencije u privatne džepove “investitora” koji su u dosluhu sa vladajućim partijama.

Građanski front poziva sve političke organizacije koje teže smeni kriminalnog partijsko-koruptivnog režima oličenog u Srpskoj naprednoj stranci, da podnesu i podrže predloge za sprečavanje izgradnje malih hidroelektrana na teritorijama lokalnih samouprava, po uzoru na predlog koji je Lokalni front podneo Skupštini grada Kraljeva. Briga za naše reke i vodna bogatstva mora biti iznad partijske i političke pripadnosti.

Podsećamo da je Građanski front nedavno uputio podršku protestu Sačuvajmo reke Stare planine.

Čuvamo reke, jer ne damo život!

Građanski front