Ko smo mi

Građanski front je asocijacija lokalnih političkih organizacija koja poziva na odbranu prava na dostojanstveni život zahtevajući da obrazovanje, zdravstvo, pravna sigurnost, zapošljavanje, kulturna izgradnja, socijalna zaštita i javni prevoz moraju bezuslovno biti garantovani i dostupni svima na podjednak način. Zahteva sprečavanje daljeg otuđivanja i privatizacije javnih resursa i uvećanje javnih dobara dostupnih svakom građaninu i svakoj građanki. Predviđa zalaganje za odgovornu i transparentnu javnu republičku i pokrajinsku upravu, lokalnu samoupravu, javna preduzeća i ustanove, kao i nultu toleranciju prema korupciji i partijskom zapošljavanju kroz uspostavljanje i jačanje nezavisnog i efikasnosnog sistema za borbu protiv korupcije.

Građanski front zahteva sprečavanje daljeg zapostavljanja manje razvijenih delova Srbije kroz zalaganje za ravnomeran regionalni razoj. Tekst platforme Građanskog fronta insistira na uspostavljanju medijskih sloboda i ostvarivanje nezavisnosti medija koji će zastupati javni interes i izveštavati u skladu sa njim.

Građanski front čine: